Arhivă : Evenimentele săptămânii Înapoi

O carte de specialitate semnată de colega noastră, Octavia Galescu

Publicat: luni, 2 Decembrie 2019 , ora 10.29

S-a lansat de curând volumul "Virtuozitate și cantabilitate - Repere istorice pentru melomani" semnat de colega noastră, Octavia Galescu, apărut la Editura Muzicală.

Ideea cărții a apărut în anul 1999, în cadrul emisiunii Melomania realizată de Mihaela Cudalbu, la inițiativa, pe atunci, a directorului postului Radio România Tineret - neuitatul Florian Pittiș. Scopul? Apropierea publicului țintă de muzica clasică. În timp, pe parcursul a 20 de ani, serialul "Virtuozitate și cantabilitate", s-a transformat într-un adevărat roman, în care în prim-plan sunt Virtú - Crăiasa Împărăției îndemânării, abilității, măiestriei și perfecțiunii și Cantabilità - Crăiasa Împărăției expresivității și muzicalității. Prin intermediul celor două valențe, sunt descrise diversele aspecte ale lumii vocale și instrumentale, de la origini și până în prezent. De fapt, volumul (alcătuit din 366 de pagini) expune o evoluție istorică a universului sonor în care se regăsesc creatori reprezentativi ai școlilor muzicale din diverse spații geografice - european (italian, austro-german, francez), american și asiatic. Desigur, o atenție deosebită este acordată artiștilor și creației românești, în care figurează nume de la cele ale precursorilor până la cele ale contemporanilor.

Volumul "Virtuozitate și cantabilitate - Repere istorice pentru melomani", prin conținut și formă contribuie într-un mod atractiv la procesul educațional din perspectiva cunoștințelor de cultură generală și muzicală. De fapt, se adresează elevilor, studenților, specialiștilor și melomanilor de toate vârstele și de toate categoriile sociale, maniera de prezentare fiind realizată într-un limbaj accesibil.

Publicarea acestui volum, la Editura Muzicală din București, a fost posibilă prin sprijinul acordat de Fundația "Theodor Grigoriu", reprezentată de muzicolog Mihaela Marinescu Grigoriu.