Arhivă : Agenda de concert Înapoi

APEL de înscriere la burse pentru elevii performanți, anul școlar 2024-2025

Publicat: vineri, 22 Martie 2024 , ora 13.17
Academia Română lansează cel de-al treilea apel de acordare a burselor pentru elevii performanți, cu rezultate școlare excepționale, care trăiesc în medii defavorizate. Acordarea de burse pentru elevii studioși face parte din Programul intitulat "Academia Română în dialog cu tinerii", care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit.

Academia Română dorește să identifice elevii cu rezultate de excepție, care au nevoie de sprijin financiar pentru continuarea studiilor la nivel de excelență.

În anul școlar 2024-2025 vor fi acordate 10 burse, în valoare de câte 1.000 de lei lunar.

Criteriile de selecție sunt:

- rezultatele performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale și internaționale;

- rezultatele școlare excelente (media anuală cel puțin 9,50);

- venitul per membru al familiei sub nivelul mediu național;

- intervalul de școlarizare: clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a.

Elevii care îndeplinesc toate criteriile sunt rugați să transmită dosarele de candidatură astfel:

- electronic, la adresa cancelaria@acad.ro sau georgeta.stanciu@acad.ro.

- sau prin poștă, la adresa

Academia Română - Direcția Cancelarie

Programul "Academia Română în dialog cu tinerii"

Calea Victoriei, nr. 125, București, sector 1, cod 010071

Dosarele de candidatură vor fi transmise până cel târziu la data de 30 aprilie 2024 și trebuie să cuprindă:

- o scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant;

- copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, naționale și/sau internaționale;

- un document din care să reiasă situația școlară din ultimii doi ani, emis de unitatea școlară;

- o declarație pe proprie răspundere din partea susținătorului legal, care să ateste situația materială.

Elevii selectați pentru bursele școlare 2024-2025 vor avea oportunitatea de a participa și la școală de vară organizată de Academia Română la Centrul Cultural și de Dezvoltare Durabilă "Țara Hațegului-Retezat", cu durata de o săptămână, unde se vor întâlni cu membri ai Academiei Române și vor lua parte la diverse excursii tematice.