Arhivă : Se întâmplă la Radio România Înapoi

Radio România, implicare dinamică în proiecte culturale europene

Publicat: miercuri, 4 Septembrie 2013 , ora 15.38
Finalizarea proiectului "Managementul cultural în mass media", Plasament pentru experți mass media în Europa.

Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Asociația Culturală "ARIPI" din Spania - Alicante, au finalizat proiectul pentru plasament pe piața muncii europene intitulat Managementul cultural în mass media.

Prin proiect s-a urmărit crearea unui mediu care să favorizeze dezvoltarea competențelor, acumularea și utilizarea de cunoștințe, abilități și calificări privind managementul cultural în mass media. Plasamentul a avut în atenție un grup țintă constituit din 10 jurnaliști și alte tipuri de angajați în sectorul media digitale audiovizuale de la Societatea Română de Radiodifuziune. Timp de două săptămâni, în perioada 21 iunie-4 iulie 2013, participanții au beneficiat de condițiile unui program de lucru integrat în structura școlii de vară de la Universitatea din Alicante, având la dispoziție infrastructura necesară studiului și practicii.

Inovația în formarea profesională și atractivitatea mobilității au fost punctele de plecare care au oferit participanților oportunități de dialog pe teme concrete privind managementul cultural și producția digitală în mass media.

Sesiunile de lucru au prilejuit dobândirea de cunoștințe și informații în domeniul managementul de proiect cultural. Jurnaliștii și experții în domeniul producției media digitale împreună cu personalități din Comunitatea Valenciană, au urmărit dinamica schimbărilor în domeniul industriilor creative și culturale în perioada de criză economică prelungită. Subiectul a fost abordat în repetate rânduri, cu prilejul vizitelor de documentare sau la evenimentele cu tradiție în această zonă a Spaniei. Studiul de caz s-a realizat în perioada de desfășurare a unei manifestări de amploare, "Serbările de vară dedicate focului", și le-a oferit participanților datele necesare pentru a aprecia punctele tari, punctele slabe, oportunitățile sau nereușitele efortului de a elabora și realiza un proiect cultural de anvergură, care a transformat o sărbătoare de vară într-o tradiție cu valoare artistică indiscutabilă.

Parteneriatul public/privat - suport pentru dezvoltarea industriilor creative și culturale în Alicante și în Comunitatea Valenciană - a fost subiectul central al acestui studiu de caz pe care participanții l-au făcut în timpul mobilității. Serbările focului au reprezentat un bun prilej pentru o analiză, din interiorul fenomenului, a categoriilor de public vizate și a creșterii sau scăderii audienței la spectacole. Publicul larg, publicul specializat, publicul de nișă, publicul fidel, publicul atras, publicul nehotărât sunt sub influența canalelor media în promovarea actului cultural. Experiența culturală spaniolă din Comunitatea Valenciană a oferit un model, pe care, participanții la plasament l-au avut ca reper în timpul elaborării propriului proiect cultural.

Rolul MEDIA în promovarea culturii și a diversității culturale, pe suportul tehnologiilor digitale, orientarea către public și evaluarea acestuia pentru a-i conferi identitate, profilul audienței, marketingul și cercetarea media, utilizarea noilor tehnologii pentru managementul cultural în mass media atrag atenția instituțiilor de presă din zona care se confruntă cu situații, uneori dramatice, privind scăderea interesului publicului față de produsele mass media actuale.

Jurnaliștii și experții în domeniul producției media digitale au analizat modalitățile de reinventare aplicate în domeniul culturii, atunci când forța unei crize economice foarte puternice schimbă geografia societății, în ansamblu. Vechi structuri industriale sau terenuri utilizate o vreme ca spații de parcare au primit o altă destinație, devenind spații multiforme dedicate actului cultural de calitate. Intră în această categorie Centrul Cultural Las Cigarerras și sala "AUDITORIO Diputacion Alicante" - Palatul Deputaților din Alicante, o clădire cu destinație polivalentă.

Participanții la plasament au format un nucleu de lucru în domeniul managementului de proiect cultural, din perspectiva mass media, al cărui obiectiv este dinamizarea rolului SRR în educația culturală și formarea unor echipe pluridisciplinare, care să elaboreze și să gestioneze proiecte culturale, în cooperare cu experții de la posturile regionale și locale ale instituției.

În timpul plasamentului s-au format două echipe de lucru, care au elaborat două proiecte culturale. Proiectul intitulat "Descoperă România" a fost deja depus, a obținut finanțare și s-a derulat în perioada verii, la întoarcerea din plasament. Cel de-al doilea proiect, intitulat "Alchimie sonoră" va fi depus pentru obținerea finanțării în anul 2014.

Comunicarea într-un spațiu cultural diferit ar fi fost un obstacol dacă participanții la mobilitate nu ar fi beneficiat de un program de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, realizat anterior deplasării în Spania, pentru creșterea competenței pe piața muncii europene.

Abilitățile și competențele dobândite de participanții la plasament au fost certificate prin acordarea Certificatului Europass Mobility.

În perioada plasamentului de formare, jurnaliștii și experții în domeniul producției media digitale au avut sprijinul permanent al experților Asociației Culturale ARIPI - organizația de primire, personal al conf. univ dr. Cătălina Iliescu Gheorghiu.

Activitățile proiectului s-au finalizat miercuri, 4 septembrie 2013, la sediul Societății Române de Radiodifuziune, prin organizarea seminarului cu tema "Managementul cultural în mass media" și a unei conferințe de presă.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții - Leonardo da Vinci - Mobilitate.


Serviciul Comunicare