Arhivă : Cronici Înapoi

Tematică de mare interes la 'masa rotundă' a UNMB

Publicat: miercuri, 3 Februarie 2016 , ora 10.27

Marți, 2 februarie, 2016, începând cu ora 16.00, la Universitatea Națională de Muzică din București, a continuat seria Conferințelor Brăiloiu, cu un episod denumit Masă rotundă cu tema "Compozitor versus autor muzical. Opera în sunet și Opera în partitură - ipostaze ale creației sonore".

Dezbaterile au gravitat în jurul unei problematici de mare actualitate cu care se confruntă compozitorii români: drepturile de autor și carențele legislative în materie; totodată, au fost prezentate definiții și chiar două posibile sisteme de cuantificare a gradului de creativitate muzicală, a căror necesitate a fost considerată de vorbitori a fi de netăgăduit în contextul vieții muzicale de astăzi. Au luat cuvântul cinci mari nume ale componisticii românești.

Viorel Munteanu: "Ilustrația muzicală se deosebește total de muzica de scenă sau de muzica de film deoarece nu reprezintă o compoziție, ci o asamblare de fragmente ale unor lucrări preexistente."

Dan Buciu: "Consider că ilustrația muzicală nu presupune un act creator, generator de drepturi de autor. Cel care a realizat-o are meritul de a fi găsit echivalențe sonore potrivite pentru filmul respectiv, piesa de teatru etc., care beneficiază de aceste ilustrații, fără a putea vorbi despre un aport creator propriu-zis."

George Natsis: "Nu poate fi un act de creație artistică nicio muzică preexistentă folosită pentru a îmbogăți sau a sublinia anumite scene, replici, dialoguri, stări ș.a.m.d."

Dan Dediu: "Ilustrația muzicală face parte din alt contingent, anume cel al suportului muzical anexat altei arte principale. E vorba de adecvare la un alt act artistic. E un act de cultură mai degrabă decât unul de creație."

George Balint: "Credem că prezentarea unei creații declarate ca operă sonoră, în alte condiții de utilitate decât cele acceptate de autor, constituie o alterare a statusului valoric propriu acelei opere în integralitatea ei și prin aceasta, un afront moral adus autorului."

În decursul dezbaterii moderate de muzicologul Nicolae Gheorghiță au fost menționați compozitorii Cornel Țăranu și Adrian Pop, ambii de la Academia de Muzică "G. Dima" din Cluj, care au redactat puncte de vedere, însă, din motive obiective, nu au mai putut fi prezenți la conferință.

Din comunicări a rezultat dezideratul comun: adoptarea, de comun acord, a unui sistem general și cât mai obiectiv de apreciere a valorii și, mai ales, a originalității noilor muzici.

Masa Rotundă a fost organizată de către Direcția de Cercetare, Inovare și Informare din cadrul Universității Naționale de Muzică București.

Subiectul, încă deschis interpretărilor, va fi în continuare dezbătut pe parcursul mai multor conferințe, ale căror date vor fi anunțate ulterior.


Ana Diaconu