Arhivă : Cronici Înapoi

Recenzie terestră despre o carte EXTRAterestră

Publicat: miercuri, 10 Iunie 2015 , ora 9.43
Accelerarea tempo-ului încercărilor de construcție - reconstrucție a muzicii contemporane datorate compozitorilor și inventatorilor este o expresie a stării de agitație alertă pe care o trăiește societatea contemporană, a neliniștii și a nesiguranței care bântuie existența omului, a celui grăbit și stresat, a omului Surd care nu mai poate fi provocat nici de muzicile metalice, urlate în boxe la mii de decibeli, nici de trilurile păsărelelor. Intervenția artistului schimbă funcționalitatea obiectelor diurne și a mecanismelor clasice pentru a le transforma în jucării amuzante. Asistăm la un proces nou în ceea ce privește orientarea acestuiaasupra auditorului - spectator spre o nouă direcție - rupându-l din rutina cotidiană și provocându-l la un nou joc, fără o miză materială, ci mai degrabă una spirituală care ține de redescoperirea omului și sensului pe care acesta îl poate da artei astăzi, într-o societate industrială, liberală, mercantilă și adesea inumană.

Aflându-se într-o permanentă sete de noi descoperiri, de noi invenții, experimente în ceea ce privește evoluția muzicală, cu referire în special la creativitatea actului componistic, creatorul contemporan beneficiază de avantajul dezvoltării consistente a tehnologiei în ultimul secol. Acesta inventează propriile sale criterii artistice, se conformează lor, apoi le transformă permanent în scopul susținerii mesajului muzical . Așa se întâmplă și în cazul compozitorului călător, muzicologului convingător prin traducerea literară a creației sale artistice, cercetătorului avid după descoperire și inovație care este Cătălin Crețu, despre a cărui bijuterie cu coperți vom vorbi pe scurt în cele ce urmează. Germenele cărții încarnează elementul surpriză, elementul șoc, cel care joacă un rol primordial în gestul artistului, care din compozitor sau interpret se transformă în inventator sau pur și simplu "poet" al propriilor căutari, lipsite de prejudecățile estetice ale artei comode și calofile, fără sterilitatea artei pure separată de contextul istoric.

Prezentul op, De la sunetul sinus la anatomia umbrei, reprezintă un periplu în lumea muzicii electronice și multimedia. Autorul prezintă într-un limbaj academic, cu o consistență informațională bogată, două fațete ale muzicilor electroacustice. Prima - nivelul de bază - face apel la noțiuni accesibile și familiare cititorului: obiecte sonore, un studiu despre perspective spațiale în sfera muzicii - foarte interesant prin abordare, prin felul în care autorul descrie modurile în care compozitorii se raportează la sunet -, câteva considerații despre lumea muzicală minimală și spectrală. A două fațetă a cărții oferă informații complexe despre sisteme muzicale interactive și tehnici de compoziție algoritmică, implementarea senzorilor în muzica nouă, hiper-instrumente, conținând spectaculoase și ingenioase pagini despre lumea muzicală experimentală, declanșatoare a unor adevărate spectacole audio-vizuale, totul teoretizat și explicat din perspectiva propriilor compoziții, asistate de programe realizate în Max/MSP sau Quintet.net. De altfel, acesta este cel mai surprinzător și incitant aspect al acestei cărți, acela al modului în care Cătălin Crețu analizează și își prezintă propriile creații, descriind tot mecanismul de concepere a acestora.

Dintre paginile cărții reiese și un avertisment. Autorul transmite cititorului ideea că odată cu dezvoltarea noilor tehnologii - care a deschis drumul unor noi căi de abordare a artei - apar și pericole generate de tendința acestora de a robotiza omul și de a îi substitui personalitatea. Acest fapt se întâmplă atunci când, așa cum autorul declară, omul trăiește cu iluzia că manipulează media, iar aceasta prin subtile procedee alchimice îi topește ființa intimă, furându-i personalitatea, transformându-l într-o umbră…

Prin aspectul coperții, impecabil realizată, prin pasiunea și ardoarea cu care este scrisă această carte, Cătălin Crețu reușește să ne trimită într-o altă dimensiune, cu alte forme și contururi, în alte culori și în alte sonorități, prin dezvăluiri adresate precis și convingător și prin modul său de a apropia publicul nu spre o simplă lectură, ci spre un catalog interdisciplinar, prin expunerea într-un mod simbolic a lumii cotidiene media. Cartea se adresează atât melomanului, dornic de descoperire, omului curios, dat și specialistului preocupat de muzicile electroacustice sau de implicarea noilor tehnologii în artă.


Ioana Hrior