Arhivă : Cronici Înapoi

Bizanțul de după Bizanț: o întâlnire cu muzica veche în tălmăcire grecească

Publicat: vineri, 13 Mai 2011 , ora 13.15

Viața muzicală din țara noastră prilejuiește doar rareori întâlnirea cu "moștenirea culturală bizantină" - sintagmă care ne amintește de obicei de tradiția muzicii religioase. Probabil că tocmai din acest motiv s-a născut inițiativa intitulată Când Bizanțul eram noi, serie găzduită de Institutul Cultural Român. A doua întâlnire - moderată de Constantin Răileanu - s-a desfășurat în 11 mai 2011, sub genericul Bizanțul de după Bizanț.

Cei care au adus ecouri ale muzicii provenind din zona Levantului au fost membrii unui ansamblu grecesc - En Chordais, formație ce își desfășoară activitatea în sfera tradițiilor populare din spațiul mediteranean, ajungând până la explorarea unor sonorități muzicale contemporane.

Ecouri din trecut

Seara muzicală, oferită de En Chordais a propus o serie de creații extrase din manuscrise vechi, datând din perioada dintre secolele al XVII-lea și al XIX-lea și descoperite în câteva mănăstiri grecești. Interpretate doar la instrumente sau în versiune vocal-instrumentală, piesele ne-au condus înapoi în timp, până în epoca lui Dimitrie Cantemir sau cea a lui Grigorie Protopsaltul, într-o lume a modurilor muzicale specifice lumii orientale. Lăuta și vioara intonează, în culori timbrale diferite, aceeași monodie și în care vocea umană redă, printr-o serie de microintervale, trăirea ce se mai păstrează astăzi poate doar în muzica psaltică.

Popas în muzica enesciană

Și pentru că ansamblul condus de Kyriakos Kalaitzidis - la lăută - s-a aflat pe tărâm românesc, nu putea - după ce a interpretat în program câteva creații muzicale proprii, marcate de influențe ale muzicii contemporane - să nu facă popas în muzica enesciană. Membrii formației En Chordais au prezentat, în finalul recitalului lor, o versiune inedită a cântecului Hora morii din prima Rapsodie compusă de George Enescu: se pare că est-europenilor buna dispoziție le este caracteristică.


Alexandra Cebuc