Arhivă : Interviuri Înapoi

Mărturii despre Corul Madrigal

Publicat: vineri, 5 Aprilie 2013 , ora 13.31
Argument


"Madrigalul a depășit calitatea de formație celebră! Mi s-a părut că anumite sonorități aparțineau altei dimensiuni… Oare maestrul Marin Constantin a găsit formula care îi deschide universul dimensiunii a patra?"

Acestea sunt gânduri ale pianistei Cella Delavrancea închinate ansamblului coral emblematic pe care l-a avut România de-a lungul atâtor decenii și al cărui prestigiu încă dăinuie neștirbit.

Aniversăm în 11 aprilie 2013 50 de ani de la înființarea Corului Național de Cameră "Madrigal".

Voi aminti doar câteva dintre premiile și titlurile europene ce au recompensat înalta ținută profesională a Madrigalului: "Premiul criticii muzicale germane" în 1971, "Il saggitario d'Oro" - Italia 1976, Diploma de onoare și premiul "Marele Duce Adolf"- Luxemburg - 1979, "Premium magnum" al fundației Mihail Jora în 1993.

Este impresionant și repertoriul pe care Marin Constantin l-a abordat ca mentor al Corului Național de Cameră "Madrigal".

Un repertoriu extrem de vast, cu lucrări de la Renaștere și muzică bizantină, până la prime audiții de lucrări contemporane românești și universale, prezentate în peste 4000 de concerte pe toate meridianele lumii.

Un lucru admirabil este faptul că Marin Constantin și-a concretizat experiența de mânuitor al baghetei, într-o minunată lucrare intitulată "Arta construcției și interpretării corale", în care dezvăluie câteva dintre secretele tehnice și artistice ale dirijatului de cor de cameră și care i-a adus titlul de "Doctor Honoris Causa" al Universității de Muzică "Gheorghe Dima " din Cluj-Napoca.

Ascultând emisiunea Univers muzical românesc, de marți până vineri, între 9 și 12 aprilie 2013, vă veți bucura de puterea Madrigalului de a ne încânta sau… așa cum spunea André Jolivet, "de-a ne transporta în regatul ideal al frumuseții și fericirii."

Laura Ana Mânzat


Voicu Popescu - actualul dirijor al Corului Madrigal

Corul Național de Cameră Madrigal a reprezentat pentru mine și mulți alți muzicieni din generația mea reperul cel mai important în evoluția noastră profesională. Pot spune că noi am fost martorii apariției și ridicării Madrigalului la standarde stilistice și repertoriale neatinse până atunci, grație celui care avea să devină o celebritate națională și internațională: dirijorul Marin Constantin.

Elementele de noutate propuse de Madrigal vizau: formula camerală, sonoritatea inedită, tehnica dirijorală denumită ulterior "psihotehnică", costumația elisabetană, amplasamentul multi-stereofonic, înalta responsabilitate interpretativă asumată pe toate ariile repertoriale (renaștere, bizantină, folclor, clasică și contemporană).

La 50 de ani de la apariția sa, Madrigalul se află într-o formulă profund întinerită, văduvită, din motive biologice, de experiența unor cântăreți de excepție formați la școala interpretativă a maestrului Marin Constantin. Apreciez că pregătirea muzicală și entuziasmul actualilor membri sunt elementele de mare încredere pentru viitor.

În acest an jubiliar, agenda formației este una foarte încărcată. Debutul manifestărilor dedicate semicentenarului îl constituie seria concertelor pascale - Lumina Învierii, începând cu 21 aprilie 2013, la Ateneul din București, prilej cu care va fi lansată o nouă costumație marca Doina Levintza. Vor urma alte șase concerte în orașe importante din Moldova. În luna mai 2013 vom fi prezenți la Festivalul "Ionel Perlea" de la Slobozia, cu un program integral Paul Constantinescu. Preocuparea pentru repertoriul contemporan va aduce publicului bucuria reîntâlnirii unor opere de referintă din creația românească, cu prilejul concertului din 25 mai 2013 de la Sala Radio, eveniment adiacent Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi. În program vor figura lucrări de Sigismund Toduță, Miriam Marbe, Corneliu Cezar, Cornelia Tăutu și Sabin Păutza, la pupitru urmând să evolueze doi muzicieni care au marcat istoria Madrigalului: Veronica Bojescu și Sabin Păutza, aflați, la rândul lor, la 50 de ani de carieră. Ediția din acest an a Festivalului Internațional "George Enescu" ne prilejuiește expunerea proiectului Missa Renașterii Europene în care melosul bizantin din diferite zone alternează cu episoade polifonice din cele mai importante misse scrise de autori pre și renascentiști: G. Machault, J. des Prez, G. P. da Palestrina, W. Byrd, T. L. da Vittoria. Momentul de sinteză al celor două lumi sonore este asigurat de o lucrare imaginată de compozitorul Dan Dediu.

Pentru mine și echipa de conducere a Corului Național de Cameră "Madrigal": manager - Vera Maria Stoica și dirijor secund - Anna Ungureanu, marea provocare rămâne asigurarea continuității reperelor interpretative și repertoriale care au consacrat formația și aducerea elementelor de noutate cerute de o piață în continuă dezvoltare și cu cerințe tot mai variate…


Muzicologul Grigore Constantinescu

De la fondare - 1963, în cadrul Conservatorului bucureștean - Corul Național de Cameră "Madrigal", creat și condus de Marin Constantin, s-a impus, cucerindu-și notorietatea în viața muzicală românească și internațională, cu 4.000 de concerte pe toate meridianele, la prestigioase festivaluri și evenimente de rezonanță culturală. De-a lungul istoriei sale a fost distins cu Medalia UNICEF, Premiul Criticii Muzicale Germane, Il Saggitario d'Oro, Medaille en Vermeil, Premiul Grand Duc Adolf, "Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO", Premium Magnum al Uniunii Criticilor Muzicali și Diploma de onoare a Uniunii Compozitorilor din România, Diploma de onoare a American Biographical Institute, Premiul de excelență al Forumului muzical Român și Uniunea Criticilor "Mihail Jora" 2011.

Corul de cameră "Madrigal" și mult dăruitul său îndrumător, de la prima zi a înfăptuirii până la sărbătorirea celor cincizeci de ani de istorie a ființării sale, a împlinit îndatoririle adevăraților muzicieni. În timpuri grele, a adus spre oameni vechile cântări liturgice ortodoxe, conferind o viață nouă slovelor păstrate de hrisoavele și manuscrisele secolelor trecute. Totodată, respectând datinile, madrigaliștii au șlefuit cu măiastră prețuire grăirea minunată a colindelor Crăciunului, care ne-au încurajat să trecem multe clipe de povară și teamă din ultima jumătate de veac. Ne amintim astfel cântul colindelor din zilele revoluției, când trebuia să depășim spaime și neliniști. Dar ne sunt aproape și momentele dinainte, căci prima dată aceste colinde, cântate cu glas de îngeri, au revenit în fața ascultătorilor în memorabilele concerte de la Ateneul Român sau au mers, ca mesaj de sfielnică adresare a credinței neamului nostru, către lume, în primul disc cu astfel de cântări, înregistrat de Madrigal cu ajutorul Celui de Sus, împotriva oricăror opreliști. Marin Constantin și madrigaliștii au înfăptuit misiunea ce le-a fost încredințată de harul lor, arătându-ne calea - cum a spus cândva și George Enescu - de "a stinge urile și a înfrăți inimile".

Ființa de spirit și artă cu care ne luminează viața slujind idealurile de frumusețe cu binecuvântată iubire, este un model de existență fericită. Cum bine spunea, în zi de aniversare, dirijorul Horia Andreescu: "Madrigalul a însemnat la apariție un fenomen, apoi o certitudine și în toți acești ani a însemnat și înseamnă o mare valoare. O valoare artistică, un ansamblu ideal, un model…o mare împlinire pentru muzicienii aflați pe scenă și, în final, bucurie și mândrie pentru noi toți", pentru vocile României - aș adăuga - răsunând pe meridianene Terrei.


Liliana Pispiris, madrigalistă de onoare și jurnalist radio

În mersul firesc al vieții jubileul, sărbătorirea celor 50 de ani ai Madrigalului se face fără maestrul Marin Constantin. Câtă comuniune a fost între muzician și instrumentul viu creat de el… câte ecouri în timp "Madrigal-Marin Constantin" au răsunat în sufletele ascultătorilor și câte mai dăinuie încă acum când maestrul ne veghează de sus, iar Madrigalul își continuă existența artistică convingând că este pe drumul cel bun.

Simt o bucurie imensă și o împlinire profesională deosebită pentru că am avut șansa să mă nasc în familia maestrului Marin Constantin și timp de aproximativ 45 de ani să fac parte din "miracolul Madrigal"- acest ansamblu ce a spart barierele artistice știute, țintind și impunând apoi un profesionalism performant ce cu greu va putea fi egalat.

Atâtea amintiri revin acum în memorie… revăd în scenă gestul dirijoral, mimica și mai ales ochii maestrului extrem de sugestivi și captivanți; retrăiesc atmosfera sutelor de repetiții - multe dintre ele istovitoare - și îmi place să-mi amintesc sunetul unic al aplauzelor binemeritate la final de concert și zâmbetele noastre fericite (pe fețe obosite) ca o pavăză pentru truda artistică depusă și pentru picurii de transpirație de sub costumul de epocă.

Fiind în familia Marin Constantin, am copilărit și am crescut cu Madrigalul… parcă am o "genă Madrigal" de altfel destul de rezistentă gândind că l-am secondat ca director artistic pe maestru, între 2008 și 2010 când domnia sa își resimțea puterile scăzute și când în formație apăruse mișcarea sindicală. Acum sunt consilier artistic și gena Madrigal din mine contribuie la eforturile depuse de noua echipă ca formația să aibă o continuitate și un viitor în elita culturală românească.

Nu vă ascund faptul că am câteva amintiri ca madrigalistă și nepoată. Îi mulțumesc și acum maestrului Marin Constantin că nu am avut un regim preferențial la Madrigal, astfel am învățat enorm, m-am modelat artistic și m-am îmbogățit spiritual. Singurul gest deosebit l-a făcut după Revoluție când îmi spunea "Liliana noastră" spre a mă deosebi de altă colegă cu același nume. Sonoritatea acestui apelativ - instinctiv atât de așteptat - era pentru mine mai dulce ca mierea… dăinuie și acum în memoria auditivă.

Exigența, tenacitatea în pregătirea profesională și emoțiile îl caracterizau pe artistul Marin Constantin.


Dan Mihai Goia, dirijorul Corului Academic Radio

Madrigalul lui Marin Constantin a fost pentru mine o adevărată școală de frumos și de adevăr artistic...

La ceas aniversar, la împlinirea a 50 de ani de existență a acestei miraculoase formații corale, doresc să spun cu nereținută mândrie că jumătate din această perioadă de timp am fost component al Madrigalului ...

În acest purgatoriu al trăirii artistice adevărate m-am format, am învățat și am trăit momente artistice de excepție, care mi-au influențat definitoriu atât viața personală cât și cea profesională ...

În Madrigalul lui Marin Constantin am cunoscut înalte efuziuni artistice, bucurii și împliniri de o bogăție mental-afectivă greu de descris în cuvinte, mi-am certificat pe deplin menirea de coralist convins, de truditor ambițios și perseverent în tainele dirijatului coral...

Alături de foștii și dragii mei colegi și prieteni - madrigaliștii - am descoperit spiritul de echipă, sentimentul real al prieteniei și înfrățirii artistice, sub mâna sigură, fermă, autoritară, dar părintească a Maestrului Marin Constantin. De la acesta am învățat ce înseamnă să pătrunzi continuu și cu consecvență spre Adevărul Artistic Absolut, să îl cauți și să-l atingi uneori, în zona inefabilă a Frumosului sonor și artistic desăvârșit...

Am avut bucuria de a pregăti Madrigalul în repetiții pe parcursul mai multor ani, să îl dirijez în concerte publice, și de fiecare dată mă stăpâneau emoții și responsabilități dirijorale maxime...

Doresc din tot sufletul ca spiritul de echipă, ambiția artistică truditoare și consecventă, dăruirea fără rețineri, fără limite sau rezerve care pot plămădi frumosul în cânt și în actul vocal scenic, să dăinuiască pentru totdeauna în spiritul Madrigalului...

Lipsa oricărui compromis, cizelarea perpetuă a sunetelor, pătrunderea în adâncurile sensurilor lucrărilor abordate, starea de suspans artistic continuu, să rezone și astăzi, așa cum mâna Maestrului Marin Constantin reușea să le realizeze cu formația clădită și construită de Dânsul în folosul Adevărului Artistic...

Acum, la ceas aniversar, nu pot decât să mă bucur și să mă înclin în fața Madrigalului și a regretatului Maestru Marin Constantin, pentru tot ceea ce a însemnat, înseamnă și va însemna pentru mine întotdeauna, dar mai ales în mintea și sufletul tuturor celor care am trăit în această nestemată corală - Madrigalul - care a constituit un exemplu de urmat de către toți iubitorii muzicii corale, a marcat istorie în cadrul Artei Sonore Românești ...

"La Mulți Ani, Madrigal!!!", creație a Maestrului Marin Constantin, simbol al artei desăvârșite, a purității sunetului, a sensibilității artistice...


Sorina Goia, jurnalist radio, muzicolog

Prin Madrigal, Marin Constantin a scos din anonimat tradiția corală românească.

"Omul sfințește locul" - spune o înțeleaptă zicală. Marin Constantin a sfințit cu harul său un instrument - Corul Madrigal, cu care a creat școala nouă de cânt (cu acel sunet pur, nonvibrato), proiectând-o în circuitul mondial. A impus standarde de interpretare performante în linii repertoriale variate și vaste: de la madrigalele renascentiste la monodiile bizantine, de la poeziile acompaniate ale truverilor la monumentalele oratorii baroce, de la colindele arhaice românești la blocurile sonore avangardiste.

Să scrii pentru Madrigal era o ambiție personală; să fii cântat - un vis împlinit.

În 5 decenii de existență, Madrigalul a forjat zeci de destine artistice. În cei 17 ani de lucru acolo, am învățat disciplina, dedicația absolută și plăcerea de a crea muzica. De la Maestrul Marin Constantin am învățat că artistul, chiar și în momentul de supremă satisfacție, are datoria de a rămâne nemulțumit. Acea scânteie a neîmplinirii este singura cheie prin care își câștigă libertatea unui orizont permanent nou.