Arhivă : Se întâmplă la Radio România Înapoi

Întâlnire cu vocile memoriei pe www.radio-arhive.ro

Publicat: joi, 29 Noiembrie 2018 , ora 12.01

În Anul european al patrimoniului cultural, marcat și de un dublu context festiv național: 90 de ani de radiofonie și 100 de ani de statalitate modernă, Radio România, prin Serviciul Patrimoniu Cultural și Arhive, pune la dispoziție, începând de astăzi, istoria sonoră a României pe noua platformă multimedia www.radio-arhive.ro.

Proiectul de punere în circulație, în etape succesive, a celei mai vechi și mai importante arhive media a țării, memoria radioului public, demarează în mod simbolic la 1 decembrie 2018 și conține o pagină permanentă "1918", ce restituie prin documente reflectarea radiofonică a unui eveniment ce a marcat istoria și conștiința națională. Pagina a fost susținută prin programul Centenar al Ministerului Culturii și Identității Naționale.

www.radio-arhive.ro reunește colecțiile de documente scrise și sonore ce alcătuiesc arhiva națională radiofonică, o cale prin care se întoarce către public un tezaur național creat în 9 decenii de funcționare neîntreruptă în spațiul public a Radio România.

Noile tehnologii permit crearea un instrument de punere în valoare și aducere în actualitate a patrimoniului arhivistic, devenit un "patrimoniu viu", prin introducerea în circuitul public a documentelor radiofonice istorice și culturale. Acestea sunt puse la dispoziție conform unei structuri tematice, emisiunile emblematice ale postului se regăsesc de asemenea ordonate alfabetic (Emisiuni A-Z), iar vocile marilor personalități care s-au perindat de-a lungul timpului în fața microfonului pot fi găsite în secțiunea Personalități.

Dacă bogăția arhivelor radiofonice este cunoscută publicului cu precădere sub brandul Fonoteca de Aur, este aproape necunoscut faptul că prin aplicarea primului Regulament de Organizare și Funcționare al instituției, aprobat la 30 septembrie 1932, ce prevedea obligativitatea depunerii la arhivă (Biblioteca) a unui exemplar din textul conferințelor ținute la microfon, s-a ajuns la o situație singulară printre celelalte radiodifuziuni europene: constituirea unui fond de manuscrise radiofonice conservate în Arhiva Scrisă, manuscrise semnate de marile nume ale culturii românești: Mircea Eliade, E. Lovinescu, Mihai Ralea, C. Rădulescu-Motru, Tudor Vianu, Mihail Sebastian, Gh. Brătianu, C.C. Giurescu, Alice Voinescu… intelectualii vremii care au înțeles potențialul formativ al noului mijloc de comunicare.

Documentele audio (discuri, la începuturi, completate după 1950 cu înregistrări pe bandă magnetică) sunt tezaurizate în Arhiva Sonoră (Fonoteca Radio), unde se găsesc, pe diferite suporturi, circa 132.000 ore de înregistrări, iar o persoană ar putea petrece 15 ani de audiție non-stop în încercarea de a parcurge materialul sonor. Ar fi greu de întocmit o listă a marilor voci conservate în Fonoteca Radio, aici reunindu-se tot ce a fost semnificativ în istoria și cultura românească: de la N. Iorga, I.C. Brătianu sau Nicolae Titulescu la Octavian Goga, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu sau Tudor Arghezi, actori de legendă, spectacole, concerte și interpretări inegalabile…

Punctul de pornire al acestei construcții a fost interesul crescând, ce se cere cultivat prin instrumente adecvate, al unui public tot mai larg pentru trecut / istorie / arhive / documente, coroborat cu sensibilitatea, dovedită prin acțiuni și atitudini, a societății civile pentru recuperarea și valorificarea patrimoniului cultural. Nu în ultimul rând, inițiativa de actualizare, prin recursul la noile tehnologii, a unor documente provenind în cea mai mare parte din Fonoteca de Aur, în anul ce marchează momente istorice cu mare încărcătură emoțională și simbolică, țintește să atragă noi categorii de public și, desigur, noi generații.

www.radio-arhive.ro răspunde unei așteptări legitime a societății civile, interesată de moștenirea culturală, unei cerințe variat și repetat formulate a publicului ascultător al Radio România de a putea regăsi, într-un spațiu virtual accesibil, secvențele de vârf ale creației radiofonice, precum și momentele-cheie ale istoriei naționale.

Documentele puse la dispoziție sunt protejate de legislația din domeniu fiind destinate unei utilizări strict private.