Arhivă : Se întâmplă la Radio România Înapoi

Radio România, un nou mandat la conducerea Co.Pe.A.M.

Publicat: luni, 14 Mai 2018 , ora 17.23

În 12 mai a avut loc în Spania, la Palma, Conferința anuală a Co.Pe.A.M.(Conferința Permanentă a Audiovizualului Mediteranean), cu tema Heritage and Media: Preserving the Future Through Our Past: An Opportunity for Growth and Democracy?, respectiv Adunarea Generală a Co.Pe.A.M. În cadrul adunării generale au fost votați noii membri ai Comitetului Director al Co.Pe.A.M., Radio România fiind votată în unanimitate pentru încă un mandat în conducerea acestrui organism. Este a cincea oară consecutiv că Radio România - organism only radio și singurul din afara spațiului geografic mediteranean, este votată unanim în conducerea acestui organism internațional.

Claudio Cappon, secretar general, a mulțumit Radio România pentru sprijinul acordat în vederea deschiderii unui dialog cu Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) și invitarea Co.Pe.A.M. la conferința Media 2020, organizată de către Radio România și ABU în acest an la Astana, Kazakhstan.

Pornind de la premisa extraordinarei bogății de cultură, istorie și civilizație a arealului mediteranean, subliniind faptul că această diversitate culturală și de patrimoniu reprezintă un avantaj care trebuie folosit exclusiv pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare pașnică și pentru încurajarea creativității și a calității produselor culturale ale zonei, în contextul Anului European al Patrimoniului Cultural, proclamat prin decizia Uniunii Europene, și amintind Convenția UNESCO privind Protecția și Promovarea Diversității de Expresie, membrii COPEAM au votat o Rezoluție ale cărei puncte principale cuprind:

• sprijinirea proiectelor de colaborare dedicate promovării diversității culturale;

• consolidarea diversității și pluralismului în conținutul audiovizual, inclusiv prin utilizarea new media și a noilor tehnologii; promovarea co-producțiilor regionale dedicate diversității lingvistice și minorităților; demersuri comune de pregătire pentru jurnaliști în probleme culturale;

• derularea de activități, în cadrul organizației, care să încurajeze diseminarea uriașului patrimoniului de imagine și sunet păstrat în arhivele audiovizuale ale membrilor Co.Pe.A.M., cu scopul de a-l face accesibil publicului din arealul mediteranean;

• încurajarea participării femeilor în cadrul proiectelor comune;

• extinderea activităților de co-producție prin colaborarea cu alte organizații media internaționale (EBU, ABU, ASBU, UAR etc), pentru a facilita circulația producțiilor audiovizuale la nivel global;

• încurajarea colaborărilor regionale și trans-frontaliere bazate pe legături istorice, proximitate geografică, influențe lingvistice și tradiții comune.

Serviciul Comunicare și Relații Publice